Tuesday, November 17, 2009

ഒരു ചോദ്യം ?????

ഒഴുകുന്ന പുഴയിലെ കുഞ്ഞോളമെന്നോടു
പതിവായി ചൊല്ലുന്ന കാര്യമുണ്ടു!

കുഞ്ഞിളം കാറ്റും നിറയും സുഗന്ധവും
മനസ്സില്‍ നിറയ്ക്കും സ്വകാര്യമുണ്ടു!

പൊന്നിന്‍ കണിക്കായ് മാത്രം വിരിയുന്ന

കൊന്നക്കുമുണ്ടൊരു ചോദ്യമിന്നു!

മാമ്പഴം ആവോളം തിന്നു രസിക്കുന്ന

അണ്ണാറക്കണ്ണനുമാശങ്കയില്‍ !

വിരിയുന്ന പൂവിന്റെ മന്ദസ്മിത്തിലും

നിഴലിച്ചു കാണുന്നു നഷ്ടബോധം !

പിഞ്ചിളം കുഞ്ഞിന്റെ പാലൂറും പുഞ്ചിരി

ഓര്‍മ്മയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നു!

ഓര്‍ക്കുക മര്‍ത്ത്യരേ നിങ്ങള്‍തന്‍ ചെയ്തികള്‍
അമ്മയാം ക്ഷോണിതന്‍ വേദനകള്‍!!!


Copy Right (C) 2009 MaheshCheruthana.